Giới Thiệu

Cơ sở dữ liệu Internet Tripoli / tripoli-city.org , ra mắt vào ngày 9 tháng 6 năm 1997, thừa nhận Giáo sư Omar Tadmori về thông tin lịch sử vô giá mà ông cung cấp riêng cho cơ sở dữ liệu và trang web này dành riêng cho ai. Lời cảm ơn của chúng tôi cũng được gửi tới Tiến sĩ Khaled Tadmori vì đã cho phép chúng tôi truy cập thư viện ảnh riêng tư của ông. Cũng xin cảm ơn ông Bachir Ghalayini đã lưu trữ trang web này. Chúng tôi cũng mang ơn hàng ngàn khách truy cập trang web vì những đóng góp hữu ích của họ và cho các phương tiện truyền thông địa phương để đưa tin rộng rãi.